Beckov pre všetkých

Nedeľný program Beckov pre všetkých sa koná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré upriamuje pozornosť na hodnotu a potrebu ochrany kultúrnych pamiatok. Pri tejto príležitosti by sme Vám aj my radi sprostredkovali krásu a históriu sakrálnych pamiatok Beckova prostredníctvom tzv. Sakrálnej cesty, ktorá sa začne o 11.00 a 16.00 od pokladne hradu Beckov. Účasť na sakrálnej ceste je zdarma.
Okrem toho Vám prostredníctvom hudobno-literárneho pásma Malebná cesta dolu Váhom priblížime príbehy a povesti pamiatok ležiacich na povodí Váhu tak, ako ich zachytil na prelome 18. a 19. storočia Alojz Medňanský. O dobovú atmosféru sa postará hudobné združenie Musicantica Slovaca venujúce sa oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka. Pripravenúmáme aj burzu kníh pre návštevníkov, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Príďte medzi nás!

Hradné zvesti

Hradné brány sú pre verejnosť otvorené.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Rovnako z technických príčin a prípravných prác na rekonštrukcii západného paláca bude uzavretá terasa tohto paláca a rytierska sála.

Tento rok sme pre vás otvorili pivničné priestory severného paláca.