Nedeľný program Beckov pre všetkých sa koná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré upriamuje pozornosť na hodnotu a potrebu ochrany kultúrnych pamiatok. Pri tejto príležitosti by sme Vám aj my radi sprostredkovali krásu a históriu sakrálnych pamiatok Beckova prostredníctvom tzv. Sakrálnej cesty, ktorá sa začne o 11.00 a 16.00 od pokladne hradu Beckov. Účasť na sakrálnej ceste je zdarma.
Okrem toho Vám prostredníctvom hudobno-literárneho pásma Malebná cesta dolu Váhom priblížime príbehy a povesti pamiatok ležiacich na povodí Váhu tak, ako ich zachytil na prelome 18. a 19. storočia Alojz Medňanský. O dobovú atmosféru sa postará hudobné združenie Musicantica Slovaca venujúce sa oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka. Pripravenúmáme aj burzu kníh pre návštevníkov, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Príďte medzi nás!