Národná kultúrna pamiatka

Aktuality hradu Beckov

  • Turistická sezóna 2015 sa skončila. Hrad zaspal zimným spánkom.
  • Pripravujeme pre Vás novú sezónu 2016.

Čo v okolí

Okrem zaujímavej prehliadky hradu a ďalších historických pamiatok obce Beckov možno stráviť príjemné chvíle aktívneho oddychu spojeného s poznávaním okolitej krajiny a prírody so zaujímavými prírodnými útvarmi a s unikátnou flórou a faunou. V obci a blízkom okolí sa nachádzajú výnimočné prírodné hodnoty, z ktorých viaceré sú vyhlásené ako chránené územia.

Najatraktívnejším prírodným útvarom je samotné hradné bralo, ktoré bolo v roku 1963 vyhlásené za Chránený prírodný výtvor. Vápencové zloženie brala unikátnych a atraktívnych tvarov vytvára vhodné podmienky pre hojný výskyt vzácnej tarice skalnej (Alyssum saxatile). Ďalšími  zaujímavými miestami sú Beckovské skalice (chránené územie) s výskytom vzácnej flóry, prírodná rezervácia Sychrov s chráneným náleziskom hlaváčika jarného (Adonis vemalis), Skalka pri Beckove (chránený prírodný výtvor), kde sa vyskytujú viaceré ohrozené i chránené rastlinné druhy ako poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a živočíšne druhy - jašterica múrová (Lacerta muralis, spevavce). Zaujímavým prírodným výtvorom je Beckovská jaskyňa objavená v roku 1983 s dĺžkou 150m a hĺbkou 70 m. Jaskyňa nie je zatiaľ verejnosti sprístupnená.

Záujem o aktívny oddych spojený s poznávaním krás a vzácnych javov prírody v okolí Beckova dal vznik viacerým turistickým trasám, náučným chodníkom a cyklotrasám.

Copyright © 2012-2016 Záujmové združenie, Hrad Beckov.
Všetky práva vyhradené.

Naše www stránky sú sponzorované spoločnosťou WebSupport s.r.o.