Loading...

Čo v okolí

Okrem zaujímavej prehliadky hradu a ďalších historických pamiatok obce Beckov možno stráviť príjemné chvíle aktívneho oddychu spojeného s poznávaním okolitej krajiny a prírody so zaujímavými prírodnými útvarmi a s unikátnou flórou a faunou. V obci a blízkom okolí sa nachádzajú výnimočné prírodné hodnoty, z ktorých viaceré sú vyhlásené ako chránené územia.

Najatraktívnejším prírodným útvarom je samotné hradné bralo, ktoré bolo v roku 1963 vyhlásené za Chránený prírodný výtvor. Vápencové zloženie brala unikátnych a atraktívnych tvarov vytvára vhodné podmienky pre hojný výskyt vzácnej tarice skalnej (Alyssum saxatile). Ďalšími zaujímavými miestami sú Beckovské skalice (chránené územie) s výskytom vzácnej flóry, prírodná rezervácia Sychrov s chráneným náleziskom hlaváčika jarného (Adonis vemalis), Skalka pri Beckove (chránený prírodný výtvor), kde sa vyskytujú viaceré ohrozené i chránené rastlinné druhy ako poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a živočíšne druhy -jašterica múrová (Lacerta muralis,spevavce). Zaujímavým prírodným výtvorom je Beckovská jaskyňa objavená v roku 1983 s dĺžkou 150m a hĺbkou 70 m. Jaskyňa nie je zatiaľ verejnosti sprístupnená.

Záujem o aktívny oddych spojený s poznávaním krás a vzácnych javov prírody v okolí Beckova dal vznik viacerým turistickým trasám, náučným chodníkom a cyklotrasám.

(Link na „Turistické trasy a chodníky“)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po hrade z tepla Vášho domova. Klikni Tu

Najbližšie udalosti

There are no upcoming udalosti at this time.

Kategorie


Prihláste sa na odber noviniek ...