Dračí víkend

Tento dračí víkend sa lepšie pozrieme na zúbok drakovi Blundusovi, o ktorom je divadelná prehliadka hradu, Drak v studni, pod aktovkou ochotníkov z Malého Ríma. Okrem toho sa dozviete niečo o slávnom Dračom ráde Žigmunda Luxemburského, ktorého členom bol aj beckovský hradný pán Stibor zo Stiboríc. Chýbať nebudú ani sokoliarske vystúpenia, remeselná výroba, lukostreľba alebo tvorivá dielňa ako odmena za správne zodpovedané otázky dračej cesty.

Program:
9:30 prehliadka hradu so sprievodkyňou
10:30 hraná prehliadka – Drak v studni
11:00 sokoliarske vystúpenie
11:30 prehliadka hradu so sprievodkyňou
12:30 hraná prehliadka – Drak v studni
13:30 prehliadka hradu so sprievodkyňou
14:30 hraná prehliadka – Drak v studni
15:00 sokoliarske vystúpenie
15:30 prehliadka hradu so sprievodkyňou
16:30 hraná prehliadka – Drak v studni
17:00 sokoliarske vystúpenie

Hradné zvesti

Hradné brány sú DECEMBRI a JANUÁRI pre verejnosť zatvorené. Viac informácií o otváracích hodinách v časti INFO o hrade.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Západný palác
V roku 2022 budú prebiehať rekonštrukčné práce v západnom paláci.

Hrad je pre návštevníkov otvorený v bežnom systéme. Počas víkendov sa návštevníci dostanú k hradnej studni a drakovi Blundusovi. Počas celého týždňa môžu navštíviť priestory hradnej kaplnky, severného paláca, donjonu, stredného a dolného hradu.

Na hrade sú sociálne zariadenia, bufet ako aj suveníry.