Vďaka grantovému environmentálnemu programu Zelené oči máme na hrade nové kompostovisko. A s pomocou Priateľov Zeme pripravujeme aj viaceré edukačné aktivity pre širokú verejnosť aj školy. Jendnou z nich je aj tento kvíz, prostredníctvom ktorého sa vaše deti môžu naučiť niečo o kompostovaní a o tom, ako narábať s odpadom.

Vyskúšajte aj vy.