Prostredníctvom novej výstavy na hrade a rôznych aktivít a hier sa tento víkend dozviete o dvoch najvýznamnejších vlastníkov hradu Beckov – rode Stiborovcov a Bánfiovcov, ale taktiež o osudoch hradu v nasledujúcich storočiach. Prečo získal Beckov práve poľský šľachtic? Ako s Beckovom súvisí rodina Révaiovcov a kto vlastne hrad postavil?

Tradičná remeselná výroba, dobové hry a čosi dobré na zahriatie a potechu brucha, nebudú chýbať ani tento víkend. Aj v marci sa riadime bežným vstupným a otváracie hodiny hradu končia o 17:00.