Krst zbierky poézie Silvie Hlavovej Do ticha nad krajinou s fotografiami Ľuboša Balažoviča sa uskutoční v kaplnke hradu Beckov o 14:00.

Súčasťou krstu bude aj autorské čítanie a výsvata fotografií Ľuboša Balažoviča.