Loading...

Obnova hradu

Súčasná podoba hradu je výsledkom pôsobenia dvoch protichodných procesov – procesu deštrukcie a procesu obnovy. Po požiari v roku 1729 sa vplyvom počasia postupne väčšina objektov zmenila v ruiny. I keď snahy o obnovu hradu boli aj v skoršom období, komplexne sa začala obnova riešiť až v poslednej štvrtine minulého storočia. V 80-tych rokoch m. s. bola uskutočnená čiastočná rekonštrukcia viacerých objektov hradu, výsledkom čoho bolo sprístupnenie dolného i horného nádvoria a veľkej časti horného hradu, okrem kaplnky a severného paláca.

V roku 2007 vzniklo záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov (Obec Beckov a spoločnosti skupiny NOREA), ktoré iniciovalo vypracovanie projektu „Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrad Beckov a jej využitie ako centra zachovania kultúrneho dedičstva“ a schválenie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie a obnovy hradu nevyhnutnej pre získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Výsledkom tejto iniciatívy bolo získanie významného objemu finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu 1. etapy komplexnej obnovy – projektu Muzeálne nádvorie národnej kultúrnej pamiatky Hrad Beckov. Výsledkom realizácie tohto projektu začatej v roku 2010 a ukončenej v apríli r. 2012 bolo vytvorenie tzv. Muzeálneho nádvoria v časti dolného hradu s objektmi pre zriadenie muzeálnych expozícií. Nádvorie po realizácii projektu slúži aj ako amfiteáter na konanie podujatí zameraných na aktívnu prezentáciu a rozvoj pamiatkového fondu a ďalšie kultúrno-spoločenské účely.

V roku 2009 sa podarilo získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR
na financovanie projektu postupnej rekonštrukcie hradnej kaplnky. V rámci tohto projektu sa v rokoch 2010 – 2011 opravili niektoré murivá a realizovalo sa zastrešenie kaplnky a sakristie. V súčasnosti pokračujú práce na obnove okien a dverí, ktoré čoskoro umožnia využitie kaplnky pre konanie sobášnych obradov i ako výstavnej siene umeleckých diel.

V priebehu roku 2015 sa realizovali práce, ktorých výsledkom je sprístupnenie v roku 2016 významnej časti objektov horného hradu – východného traktu severného krídla Severného palácového komplexu, ktoré návštevníkom otvára krásny výhľad na okolitú chránenú prírodnú oblasť s panorámou pohoria Inovec.

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po hrade z tepla Vášho domova. Klikni Tu

Najbližšie udalosti

There are no upcoming udalosti at this time.

Kategorie


Prihláste sa na odber noviniek ...