Otvorenie výstavy Ladislava Mednyánszkeho

Svetový deň kultúrneho dedičstva budeme venovať pamiatke Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919) a jeho výnimočnej umeleckej tvorbe. Celosvetovo uznávaný maliar sa narodil v Beckove a počas svojho nevšedného života sa sem pravidelne vracal, aby zachytil krásy tohto miesta.

Jeho tvorbu môžeme dnes obdivovať v galériách po celej Európe a najnovšie aj v jeho rodisku. Na Zelený štvrtok 18. apríla tu slávnostne zahájime jedinečnú výstavu umelcových diel s beckovskou tematikou, ktorú pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ladislava Mednyánszkeho pripravil hrad Beckov.

Program:

– 11.00: prednáška v hradnej kaplnke o Ladislavovi Mednyánszkom (Zsófia Kiss-Szemán, kurátorka Galérie mesta Bratislavy)
– 11.30: slávnostné otvorenie výstavy v Priečnom paláci

Výstava je dostupná pre návštevníkov až do konca tohtoročnej turistickej sezóny.

Ďalšie aktivity:

– celodenný workshop maľovania pre deti,
– autorský predaj obrazov a šperkov,
– portrétovanie,
– kováčska dielňa,
– výroba keramiky,
– umenie cínovania.

Vstupné sezónne.

Reprodukcie obrazov nám poskytli:

Hradné zvesti

Hradné brány sú pre verejnosť otvorené.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Rovnako z technických príčin a prípravných prác na rekonštrukcii západného paláca bude uzavretá terasa tohto paláca a rytierska sála.

Tento rok sme pre vás otvorili pivničné priestory severného paláca.