Dátum/čas
Date(s) - 14/05/2022
9:00 - 23:00

Kategórie


V tento víkend sa ponoríme do histórie, a pri príležitosti sobotňajšej Noci múzeí a galérií aj trochu odborne.

Okrem pátračky a aktivít pre deti môžete navštíviť dve tohtoročné výstavy – o vlastnkoch hradu a stredovekých kuchyniach.

V sobotu aj nedeľu (15:00) budete môcť vstúpiť do náboženských dejín Beckova (a miestnych kostolov) prostredníctvom Sakrálnej cesty.

V nedeľu o 14:00 bude v kaplnke výklad historika Mgr. Martina Vincurského o živote neskorostredovekej cirkvi so všetkými jej cnosťami a prehreškami.

V sobotu pri príležitosti Noci múzeí a galérií ostávame otvorení aj po zotmení – o 18:30 sa môžete zúčastniť výnimočnej prehliadky – Na víno s riaditeľom, ktorá sa bude zameriavať predovšetkým na architektonické špecifiká hradu, doterajšiu a súčasnú obnovu hradu ako aj plány do budúcna.

Po prehliadke bude nasledovať diskusia a premietanie krátkych filmov Via castrum o viacerých slovenských hradoch. Diskusia o zrúcaninách na Slovensku a ich obnove v súčasnosti bude pokračovať, až dokým nám víno a priateľské besedovanie vydržia.