V sezóne 2020 žiadala obec Beckov z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ prostredníctvom osí 1.1. a 1.4. o dva príspevky. Prvý spomenutý štandardne je venovaný na obnovu hradnej kaplnky. Tento rok sme sa zamerali na Reštaurovanie malieb v troch gotických oknách a uzavretie južnej steny (vstup do sakristie a dokončenie kamenného točitého schodiska na emporu s uzavretím kaverny nad týmto schodiskom).

Reštaurovanie gotických okien v kaplnke. foto: Kristína Jurzová

Z projektu 1.4.2020 sa potom za pomoci aktivačných pracovníkov (8 zamestnancov) riešili opravy kaverny v západnom múre horného nádvoria, priečka v pivnici severného paláca a tehlová dlažba v prvej miestnosti uvedenej pivnice.

Súčasne sa podarilo získať väčšiu podporu z tzv. nórskych grantov na obnovu západného paláca. Investorom a žiadateľom bude obec Beckov ako vlastník objektu. Palác je v havarijnom stave. Táto investícia je veľmi potrebná z hľadiska bezpečnosti, ale aj budúceho rozvoja hradu.

Združenie Hrad Beckov z vlastných prostriedkov aj tento rok prispelo najmä v oblasti prípravných prác. Medzi ne radíme aj výskumnú činnosť. Zrealizovali sme dva archeologické výskumy a v súčasnosti prebiehajú dva historicko-architektonické výskumy. V rámci archeológie po dohode s Trenčianskym múzeom v Trenčíne sa pod vedením archeológa Juraja Maleca zrelaxovali sondy v priestore tzv. prachárne. Ide o objekt za treťou hradnou bránou. Odhalili sme pôvodné stredoveké schodisko s neskoršími úpravami. Medzi drobnými nálezmi sme objavili šípku z kuše, hlavicu z fajky, guľku a množstvo keramiky a rôznych kostených nálezov.

Druhý výskum prebiehal v priestore východného traktu severného paláca v poslednej miestnosti, ktorá v súčasnosti nie je prístupná verejnosti. Nachádza sa v nej pec, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou slúžila na vykurovanie nadzemných podlaží paláca formou podlahového vykurovania.

Vpravo hore sa nachádza časť fajky (včasný novovek), vľavo hore môžete vidieť guľku z palnej zbrane a na snímke dole je hrot šípky do kuše (oba predmety sú z obdobia neskorého stredoveku).
foto: Kristína Jurzová

Historicko-architektonický výskum oboch uvedených priestorov sa realizuje v súčasnosti. Výsledky ešte nemáme k dispozícii. Mal by však skompletizovať predstavu o ich využívaní v minulosti a pomôcť nám pri riešení prác pri ich obnove.

Pracháreň by sme v budúcnosti radi zastrešili. Je možné doviesť do tohto priestoru aj siete a prevádzkovať ju ako alternatívny priestor pre hradnú kaviareň. Prípadne ho využívať pre výstavné, expozičné účely alebo ako sklad pre potreby hradu.

Dočasná strecha nad kamennou klenbou pivnice západného traktu severného paláca je hotová. foto: Peter Pastier

Miestnosť, kde sa nachádza pec, bude v budúcnosti slúžiť verejnosti ako finálna miestnosť návštevníckeho okruhu, kde bude prezentácia samotnej pece a systému ohrevu miestností stredovekých hradov. Súčasne tu chceme umiestniť sedenie pre návštevníkov.

Stručné zhrnutie sezóny

Tohtoročná sezóna sa už skončila. Štandardne ju oficiálne uzatvárame 17. novembra, pár dní po podujatí Hradná zabíjačka. Tento rok však bol a je veľmi špecifický. Ak sme niečo plánovali, tak pandémia koronavírusu COVID-19 nám to dokonale rozbila. Napriek tomu sa hrad nemôže sťažovať na nedostatok návštevníkov a súčasne nemôžeme povedať, že to bola zlá sezóna.

Začínali sme ju už počas jarných prázdnin koncom mesiaca február. Zima bola opäť veľmi slabá a počasie slnečné, prialo skoršiemu otvoreniu hradu pre návštevníkov, ako to bolo doposiaľ. Ešte sme stihli zrealizovať podujatie venované najmä ženám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, osadiť pri hradnej studni draka Blundusa a už udreli tvrdé opatrenia, ktoré hrad pre verejnosť uzavreli na viac ako dva a pol mesiaca.

Eufóriu vystriedali oči pre plač a strach nielen z nákazy, ale aj z nie príliš ružovej budúcnosti. Veď hrad priamo dáva každý rok prácu pätnástim ľuďom, ďalším ôsmim prostredníctvom projektu aktivačných zamestnancov, a to nevravím o službách, remeselníkoch, umelcoch a pod., ktorí sú na hrade a v obci a sú na fungovanie hradu naviazaní. V tom čase, keď bola prevádzka hradu pre verejnosť uzavretá, sme však nezaháľali. Pripravovali sme alternatívny program, hrad sa upratoval a realizovali sa drobné údržbové práce.

V máji boli konečne uvoľnené opatrenia a život sa pomaličky začal vracať aj na náš hrad. Do konca júna sme mali zrušené všetky programy. Realizovali sme len niektoré podporné animácie, a to najmä pre najmenších. Podarilo sa nám z Českej republiky doviesť výstavu Erbové beštie, zrealizovať rozšírenú verziu hradného hospodárstva, kde sme pridali viacero remesiel a kováčsku dielňu s expozíciou. Okrem suvenírov a bufetu tento rok naše služby na hrade rozšírila vinotéka ovocinára Martina Hrehora zo Skalice.

Sokoliari FALCONARII oživili hrad Beckov sokoliarňou a domácimi zvieratkami. foto: Kristína Jurzová

Kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu, ktorá apelovala na domáce obyvateľstvo, aby objavovali krásy Slovenska a necestovali tento rok do zahraničia, bola úspešná. Mesiac júl bol z hľadiska návštevnosti rekordný nielen na našom hrade, ale aj na pamiatkach, jaskyniach a rôznych atrakciách na celom Slovensku. Len počas dvoch mesiacov sme vyprodukovali 21 víkendových programov, podujatí, večerných divadelných predstavení, koncertov, nočných prehliadok, letných biografov. Spomeniem napríklad koncert Cigánski Diabli, Mirka Miškechová a Spoko, skvelé divadelné predstavenie Všetko o ženách v podaní Andrey Karnasovej, Bibiany Ondrejkovej a Andrey Profantovej. Obľúbené podujatie pre mladých Assassini na Beckove. Z histórie potom Slovania na hrade Beckov, ale aj aktivity venované výročiu 500 rokov od rozšírenia trhového práva mestečku Beckov.

Assassini na hrade Beckov. foto: Born to Trick

Na jeseň sme sa opäť pripravili veľkolepo, aj keď prvé náznaky zhoršujúcej situácie sa v našom okrese objavili už koncom augusta. Začali sme divadelnými prehliadkami pre deti Beckovská škola bláznovstiev. Predstavili legendu O gajdošovi a húske, sledovali hviezdy a objavovali príjemné rytmy írskej hudby a ovocného vína počas podujatia Vo víne sú hviezdy.

Hrad tento rok bol veľmi atraktívny nielen pre bežných návštevníkov, ale podarilo sa nám osloviť aj rôzne filmové produkcie. Vo februári sa v okolí hradu natáčal seriál Van Helsing pre spoločnosť Netflix, ktorý diváci budú môcť vidieť s najväčšou pravdepodobnosťou až v roku 2021. Na hrade sa točili rôzne relácie, reportáže, ale aj viaceré videoklipy. Medzi známejších umelcov patrí Terezie Kovalová. Najmä v Českej republike známa violončelistka, speváčka a modelka.

Jeseň na hrade Beckov bola farebná, aktívna najmä z hľadiska stavebného ruchu. Tak ako som naznačil hneď v úvode. Táto sezóna je úspešná vzhľadom k okolnostiam. Hrad do dnešného dňa navštívilo niečo viac ako 66.000 návštevníkov. Za ostatné tri roky sa nám tak podarilo udržať návštevnosť nad hranicou 60.000, začo patrí veľká vďaka všetkým mojim kolegyniam a kolegom.

Šašo Becko. foto: Kristína Jurzová

Už dnes pripravujeme program a aktivity na sezónu 2021. Opäť môžeme očakávať zaujímajú sezónu, ktorá, dúfam, nebude v znamení obmedzení spojených s koronavírusom. Okrem bohatého programu na dolnom nádvorí pripravujeme nový detský okruh, výstavy a otváranie nových priestorov. V spolupráci s hradmi Beckov, Čachtice, Plavecké Podhradie a Uhrovec potom atraktívny produkt pre rodiny s deťmi. Poodhalím, že budeme pomáhať šašovi Beckovi pozbierať jeho stratený poklad. Projekt vzniká v spolupráci s Odbornou školou obchodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom. Prajem vám veľa zdravia, pevných nervov v dnešnej dobe a spolu s kolektívom hradu Beckov sa tešíme na vašu návštevu.

autor: Mgr. Peter Pastier, výkonný riaditeľ, Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov