630. výročie udelenia práv na Beckovský hrad Stiborovi zo Stiboríc oslávime skutočne veľkolepo. Vojvoda, ktorý z Beckova spravil svoj sídelný hrad a vďaka rozsiahlej prestavbe ho prebudoval na honosné šľachtické sídlo, hrad získal donačnou listinou 16.7.1388 po poľovačke pri Zvolene od kráľa Žigmunda Luxemburského.
Tešiť sa môžete na slávnostný sprievod, množstvo rytierov a najväčší dobový tábor aký kedy na hrade Beckov bol. Podujatím vás bude sprevádzať Združenie oživenej histórie Argenti.

Program:

21.7. sobota
10.30 Slávnostný sprievod obcou na hrad od kúrie Ambrovec
11.00 Udelenie donácie (hraná scéna s udelením práv na hrad vojvodovi Stiborovi)
13.00 Prednáška PhDr. Daniely Dvořákovej, Dr.Sc.
15.00 Sokoliarske vystúpenie
17.00 Peší buhurt – turnaj o štít vojvodu Stibora (šerm)

22.7. nedeľa
11.00 Palné zbrane a šerm
13.00 Sokoliarske vystúpenie
15.00 Buhurt (šerm)
17.00 Tance a zábava pre návštevníkov

Počas víkendu sú upravené sokoliarske vystúpenia. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu „Draci a drakobijci“ ako aj Hradné hospodárstvo.

Cena vstupného podľa platného cenníka: vstupné Víkend s programom http://www.hrad-beckov.sk/hrad/vstupne/.