Beckov pre všetkých

Nedeľný program Beckov pre všetkých sa koná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré upriamuje pozornosť na hodnotu a potrebu ochrany kultúrnych pamiatok. Pri tejto príležitosti by sme Vám aj my radi sprostredkovali krásu a históriu sakrálnych pamiatok Beckova prostredníctvom tzv. Sakrálnej cesty, ktorá sa začne o 11.00 a 16.00 od pokladne hradu Beckov. Účasť na sakrálnej ceste je zdarma.
Okrem toho Vám prostredníctvom hudobno-literárneho pásma Malebná cesta dolu Váhom priblížime príbehy a povesti pamiatok ležiacich na povodí Váhu tak, ako ich zachytil na prelome 18. a 19. storočia Alojz Medňanský. O dobovú atmosféru sa postará hudobné združenie Musicantica Slovaca venujúce sa oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka. Pripravenúmáme aj burzu kníh pre návštevníkov, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Príďte medzi nás!

Hradné zvesti

Hradné brány sú DECEMBRI a JANUÁRI pre verejnosť zatvorené. Viac informácií o otváracích hodinách v časti INFO o hrade.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Západný palác
V roku 2022 budú prebiehať rekonštrukčné práce v západnom paláci.

Hrad je pre návštevníkov otvorený v bežnom systéme. Počas víkendov sa návštevníci dostanú k hradnej studni a drakovi Blundusovi. Počas celého týždňa môžu navštíviť priestory hradnej kaplnky, severného paláca, donjonu, stredného a dolného hradu.

Na hrade sú sociálne zariadenia, bufet ako aj suveníry.