Obec Beckov uspela v roku 2020 so žiadosťou o finančný príspevok z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Rekonštrukčné práce by mali začať v roku 2021 a ukončené budú do apríla 2023.

Bližšie informácie o projekte môžete nájsť na stránke: https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad