Venujte svoje 2 % z daní aj vy a prispejte tak k obnove hradu Beckov.

Od tridsiatych rokov, kedy sa začali na hrade prvé záchranárske práce, sa toho na hrade mnohé zmenilo. Od archeologických výskumov, cez konzervovanie prastarých múrov až po obnovu jednotlivých priestorov hradu – gotickej kaplnky, v súčasnosti západného paláca s rytierskou sieňou a renesančnými arkiermi. O ďalšie projekty obnovy u nás však nikdy nie je núdza.

Obnova hradov je však zdĺhavá a finančne náročná práca, ktorú by sme bez pomoci iných nezvládli. Nie sú to len slovenské a medzinárodné granty, ale aj jednotlivci – či už darmi alebo prostou kúpou vstupenky. Tento rok môžete pomôcť aj inak – darovaním 2 % z vašich daní neziskovej organizácii Hrad Beckov.

Peniaze získané z dvoch percent budú použité na obnovu a údržbu hradu.

Ďakujeme.

Potrebné údaje:
IČO: 53692055
Obchodné meno: Hrad Beckov, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Beckov 180, 916 38 Beckov

Ako postupovať?

Ak daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ:

  1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak si daňové priznanie podávate sami:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Pracovali ste ako dobrovoľník?

  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)