Práce na zabezpečovaní západnej steny hradu Beckov, nad obytnou časťou obce, pokračovali aj v roku 2023. Hrad Beckov, n.o. získala na obnovu JZ bašty z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4 Ministerstva kultúry SR grant v hodnote 30 000 €. Financie boli rozdelené na rôzne aktivity. Hradil sa z nich architektonicko-historický výskum, archeologický výskum, dendrochronologický výskum. Prenájom lešenia a najmä murárske práce. Podarilo sa nám zabezpečiť vonkajšie murivá, korunu múru, ktorá bola značne rozpadnutá a hrozil jej pád do záhrad pod hradom. V západnej, dolnej úrovni bašty sme domurovali v prvej fáze 21 m3 muriva a v druhej časti začiatkom októbra potom ďalších približne 8 m3. Tieto aktivity však nie sú konečné. V roku 2024 budeme žiadať finančné prostriedky opäť na tento objekt, kde by sme mali dolný múr nadmurovať zhruba o 2 metre do výšky. Nasledovne bude prebiehať v interiéroch bašty výskumná činnosť (archeológia). JZ bašta je po týchto úpravách už dnes v oveľa bezpečnejšom stave a nehrozí jej zrútenie do obce.

V rámci bežnej údržby sme potom realizovali drobné vyspravenia výpadkov muriva napríklad v priestore strieľne pri hradnej studni, kde sa rozpadol na jar tohto roka záklenok. Z tých, pre návštevníka viditeľných aktivít sa potom jednalo o päť nových predajných stánkov, obnovu drevenej časti schodiska na horný hrad a najmä realizáciu kovovej konštrukcie pódia s novým dreveným obkladom a podlahou. Práce však nekončia a do konca roka nás čakajú ešte ďalšie dva mesiace. Kolegovia by tak mali dokončiť výmenu schodísk aj na hornom hrade. Zaujímavosťou je aj realizácia nového státia pre bicykle v priestore pred hradnou pokladňou. Z grantu Intereg V-A, ktorý žiadala Obec Beckov na nový náučný chodník v obci, by mali pribudnúť na hrade aj nové smetné koše v tvare dubových sudov (12 ks 200 l a 6 ks 100 l). Tie by mali byť aj na separovaný zber odpadu. Ako prvá pamiatka na Slovensku budeme ponúkať aj zber zálohovaných obalov. Výťažok z predaja bude naspäť investovaný do činnosti neziskovej organizácie.