HRAD BECKOV, n.o.  príjme pre turistickú sezónu 2024:

  • POKLADNÍKA/POKLADNÍČKU  (pracovná zmluva)
  • UPRATOVAČKU (dohoda o pracovnej činnosti)
  • SPRIEVODCOV (dohoda o brigádnickej činnosti študentov alebo o pracovnej činnosti)

Informácie:

  • v kancelárii hradu na OcÚ v Beckove  (1. poschodie oproti schodom) u Mgr. Pastiera alebo  I. Martišovej
  • telefonicky:  032/7742727
  • e-mailom:  info@hrad-beckov.sk