Ponuka práce

Hrad Beckov, n.o.
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
„Kultúrny referent“

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:
– ukončené úplne stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
– znalosť práce s výpočtovou technikou
– samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
– organizačné schopnosti
– prax v odbore kultúry, cestovného ruchu a marketingu
– prax s prípravou a organizovaním kultúrnych akcií, podujatí a výstav
– znalosť cudzieho jazyka (ideálne anglický jazyk)
– kreativita a schopnosť navrhovať vlastné riešenia na základe zadania
– časová flexibilita, proaktívny prístup
– odolnosť voči stresu
– skúsenosti so spravovaním internetových stránok výhodou
– skúsenosti so spravovaním sociálnych sietí (facebook, instagram, youtube)
– skúsenosti s fotografovaním a vytváraním krátkeho videozáznamu výhodou
– vítané sú skúsenosti s grafickými programami minimálne na užívateľskej úrovni
– skúsenosť so sprevádzaním organizovaných skupín vítaná
– skúsenosť s prípravou produktových balíkov pre cieľové skupiny vítaná
– skúsenosť s prieskumom trhu vítaná
– skúsenosť s prácou múzejného pedagóga vítaná
– práca sa databázami
– potrebný je vodičský preukaz skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o zamestnanie:
– profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
– motivačný list
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Charakteristika činnosti:
– Organizovanie, zabezpečenie a koordinácia kultúrnych podujatí na Beckovskom hrade
– Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov a dodávateľov služieb
– Propagačné aktivity
– Zabezpečovanie prieskumov trhu a spätnej väzby od návštevníka
– Sprevádzanie po hrade, koordinácia sprievodcov, vytváranie sprievodcovských textov a ich úpravy pre potreby jednotlivých podujatí alebo cieľových skupín
– Spravovanie webovej stránky a sociálnych sietí
– Otváranie a zatváranie hradu
– Vytváranie animačných programov
– Zabezpečenie drobných suvenírových tovarov, predávaných na pokladni hradu
– Práca s pokladničným SQL systémom hradu

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:
Odmeňovanie je nastavené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Plat sa skladá zo základného tarifného platu (zohľadňuje sa vzdelanie a prax), osobného príplatku a ďalších zákonných príplatkov.
Základný ponúkaný plat je min. 900,- eur.
Benefity zamestnávateľa:
– práca v kolektíve mladých ľudí
– miesto výkonu práce na hrade Beckov
– sick day
– zľavy na produkty ponúkané na hrade Beckov
– možnosť práce z domu počas posezónneho obdobia
– podpora vzdelávania a rozvoja schopností zamestnanca
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu Hrad Beckov, n.o., 916 38 Beckov 180 poštou, alebo e-mailom na riaditel@hrad-beckov.sk s označením názvu pozície a dôvetkom „žiadosť o zamestnanie“ do 20.5.2021.
Termín nástupu je  jún 2021.
Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor.

Hradné zvesti

Hradné brány sú pre verejnosť otvorené denne od 10.00 do 18.00 počas pracovných dní a 09:00 do 18:00 počas víkendov (posledný vstup o 17.30). Viacej informácií o otváracích hodinách v časti INFO o hrade.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Západný palác
V roku 2022 budú prebiehať rekonštrukčné práce v západnom paláci.

Hrad je pre návštevníkov otvorený v bežnom systéme. Počas víkendov sa návštevníci dostanú k hradnej studni a drakovi Blundusovi. Počas celého týždňa môžu navštíviť priestory hradnej kaplnky, severného paláca, donjonu, stredného a dolného hradu.

Na hrade sú sociálne zariadenia, bufet ako aj suveníry.