Hrad Beckov, n.o.
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
„Kultúrny referent“

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:
– ukončené úplne stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
– znalosť práce s výpočtovou technikou
– samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
– organizačné schopnosti
– prax v odbore kultúry, cestovného ruchu a marketingu
– prax s prípravou a organizovaním kultúrnych akcií, podujatí a výstav
– znalosť cudzieho jazyka (ideálne anglický jazyk)
– kreativita a schopnosť navrhovať vlastné riešenia na základe zadania
– časová flexibilita, proaktívny prístup
– odolnosť voči stresu
– skúsenosti so spravovaním internetových stránok výhodou
– skúsenosti so spravovaním sociálnych sietí (facebook, instagram, youtube)
– skúsenosti s fotografovaním a vytváraním krátkeho videozáznamu výhodou
– vítané sú skúsenosti s grafickými programami minimálne na užívateľskej úrovni
– skúsenosť so sprevádzaním organizovaných skupín vítaná
– skúsenosť s prípravou produktových balíkov pre cieľové skupiny vítaná
– skúsenosť s prieskumom trhu vítaná
– skúsenosť s prácou múzejného pedagóga vítaná
– práca sa databázami
– potrebný je vodičský preukaz skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o zamestnanie:
– profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
– motivačný list
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Charakteristika činnosti:
– Organizovanie, zabezpečenie a koordinácia kultúrnych podujatí na Beckovskom hrade
– Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov a dodávateľov služieb
– Propagačné aktivity
– Zabezpečovanie prieskumov trhu a spätnej väzby od návštevníka
– Sprevádzanie po hrade, koordinácia sprievodcov, vytváranie sprievodcovských textov a ich úpravy pre potreby jednotlivých podujatí alebo cieľových skupín
– Spravovanie webovej stránky a sociálnych sietí
– Otváranie a zatváranie hradu
– Vytváranie animačných programov
– Zabezpečenie drobných suvenírových tovarov, predávaných na pokladni hradu
– Práca s pokladničným SQL systémom hradu

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:
Odmeňovanie je nastavené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Plat sa skladá zo základného tarifného platu (zohľadňuje sa vzdelanie a prax), osobného príplatku a ďalších zákonných príplatkov.
Základný ponúkaný plat je min. 900,- eur.
Benefity zamestnávateľa:
– práca v kolektíve mladých ľudí
– miesto výkonu práce na hrade Beckov
– sick day
– zľavy na produkty ponúkané na hrade Beckov
– možnosť práce z domu počas posezónneho obdobia
– podpora vzdelávania a rozvoja schopností zamestnanca
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu Hrad Beckov, n.o., 916 38 Beckov 180 poštou, alebo e-mailom na riaditel@hrad-beckov.sk s označením názvu pozície a dôvetkom „žiadosť o zamestnanie“ do 20.5.2021.
Termín nástupu je  jún 2021.
Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor.