Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov vašej rodiny alebo domácnosti. Takto o dobrovoľníctve hovorí jednoduchá definícia. Dobrovoľníctvo je však pojem, ktorý zahŕňa oveľa širšie spektrum aktivít a činností.

V súčasnosti rastie popularita dobrovoľníctva nielen v našej krajine, ale aj dobrovoľníctvo, zameriavajúce sa na pomoc v rozvojových krajinách. Najmä potom medzi mladými ľuďmi, ktorí sa pre túto činnosť rozhodnú počas štúdia na vysokých školách. Alebo využijú možnosť cestovať po svete do rôznych komunít, veľakrát s odlišnou kultúrou, ako je tá naša.

Medzi najpopulárnejšie aktivity potom patrí výuka cudzích jazykov, práca v detských domovoch, rekonštrukčné práce a iné. Medzinárodné dobrovoľníctvo poskytuje mnoho zručností, vedomostí a zážitkov na celý život. Príďte si vypočuť zaujímavé príspevky od ľudí, ktorí svoj život zasvätili dobrovoľníctvu. Počas sobotňajšieho večera 29.6. sa pozrieme do Afriky.

18.00: Otvorenie programu
Jednotlivé kolá panelovej diskusie moderuje Zuzana Benková
18.15: Prvé kolo panelovej diskusie (dobrovoľníci, pôsobiaci na projektoch v Lesothe, Keni, Ugande, Slovinsku, Južný Sudán)
19.15: Druhé kolo panelovej diskusie (organizácie Cesta domov, Dvojfarebný svet, Charita, eRkari)
20.15: Tretie kolo panelovej diskusie (organizácie, finančne podporujúce projekty/dobrovoľníkov – Univerzita sv. Alžbety, SlovakAid)
21.30 – 22.00: Ukončenie