Ukončenie školského roku a začiatok prázdnin oslávime historickou témou.

V sobotu 30. júna sa návštevníci dozvedia ako to na hrade vyzeralo v časoch, keď ho vlastnil šľachtický rod Bánffiovcov. Obdobie poznačené ohrozením tureckými vpádmi, ale aj prestavbami hradu a zábavami, predstaví skupina historického šermu Fringia z Bratislavy. Tešiť sa môžete na ukážky šermu, palných zbraní, tanca, krásnych žien a dobovej kuchyne.

Nedeľa je netradičný čas na svadbu, no na Beckove sa do pozornosti dáva, že gróf Esterházy sa na hrade bude ženiť, práve v tento deň a to 1. júla. Šľachtická svadba na hrade Beckov zobrazuje historickú svadbu. Prezentuje unikátne okamihy našej histórie v tej najkomplexnejšej forme. Vďaka svojej pútavosti, autenticite prevedenia a interaktívnosti dokáže zaujať všetky vekové kategórie divákov. Návštevníkom bude umožnené stať sa súčasťou tejto udalosti a zoznámiť sa s dobovou módou, tradíciami, hudbou a tancami, zažiť pravú šľachtickú zábavu, spojenú s hodovaním, ale aj prejavmi moci vo forme šermiarskych stretov a čestných delostreleckých sálv.

Program:
10:00 Slávnostný príchod rodín Esterháziovcov a Batániovcov
11:00 Obrad zásnub
12:00 Svadobné tance
13:00 Šermiarské zápolenie svadobčanov
14:00 Svadobný obrad
15:00 Čepčenie nevesty
16:00 Tanečný vstup a škola tanca
17:00 Čestné salvy a prezentácia zbraní