1.10 – 2.10. 2022 09:00 – 17:00

Tento víkend si pripomenieme 630. výročie od jednej z návštev kráľa Žigmunda Luxemburského na hrade Beckov a spolu s ňou aj cestu tohto výnimočného panovníka na uhorský trón a úlohu, ktorý pri tom zohrával Stibor zo Stiboríc a Beckova.

Pripravená bude pátracia hra, šermiarska aréna, dobré jedlo a hry pre deti.