Názov „Beckov pre všetkých“ zahŕňa možnosť navštíviť počas víkendu 8. a 9. septembra všetky známe pamiatky v obci. Návštevník tak získa predstavu o význame Beckova v časoch jeho najväčšej slávy, kedy tu pod hradným bralom spolu žili katolíci, evanjelici aj židia. Pre verejnosť bude preto otvorený farský Kostol sv. Štefana Kráľa, ktorý je bežne otvorený len počas svätej omše. Františkánsky, teda kláštorný Kostol sv. Jozefa Pestúna je tiež štandardne otvorený pre verejnosť len počas svätej omše. Svoje brány návštevníkom otvorí aj Evanjelický kostol a. v. v Beckove. Všetky vstupy budú zdarma. Židovský cintorín je bežne otvorený pre verejnosť. Zaujímavosťou podujatia je však možnosť navštíviť Malý skanzen Bubeland – nachádza sa za hradom Beckov aj Hrad Beckov, tie však za obvyklé vstupné.

V každej pamiatke si budet môcť vyzdvihnúť letáčik s mapou a priestorom pre zbieranie pečiatok. Po navštívení všetkých objektov a získaní všetkých pečiatok bude lístok zaradený do zlosovania o ceny, ktoré venovalo ZZ Hrad Beckov.

Kostol sv. Štefana Kráľa
Sobota, 8.9.2018 od 09:00 do 14:00
Nedeľa, 9.9.2018 od 11:00 do 17:00

Kostol sv. Jozefa Pestúna
Nedeľa, 9.9.2018 od 10:00 do 17:00

Evanjelický kostol
Sobota, 8.9.2018 od 10:00 do 17:00
Nedeľa, 9.9.2018 od 11:00 do 17:00

Židovský cintorín
voľne prístupný

Malý skanzen Bubeland
Sobota, 8.9.2018 od 09:00 do 18:00
Nedeľa, 9.9.2018 od 09:00 do 18:00
Vstupné podľa platného aktuálneho cenníka.

Hrad Beckov
Sobota, 8.9.2018 od 09:00 do 18:00
Nedeľa, 9.9.2018 od 09:00 do 18:00
Počas nedeľe bude na hrade prebiehať podujatie Jesenný piknik. Súčasťou podujatia bude prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, knižná burza, skvelá káva z Coffee Sheep z Trenčína a v rámci Medzinárodného dňa čokolády budete môcť ochutnať aj skvelú čokoládu. Počas dňa sa môžete tešiť aj na hudobné vystúpenia.
Cenník počas soboty: Bežné vstupné
Cenník počas nedeľe: Víkend s programom