Návštevu hradu Beckov možno absolvovať individuálne alebo spolu so sprievodcom (počas leta a víkendov v mesiacoch marec – september), pričom výklad je zahrnutý v cene vstupného. V priestore pokladne si prostredníctvom QR kódu môže návštevník stiahnuť aj zvukovú nahrávku s výkladom histórie hradu a dvoma legendami.

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho areálu dva turistické okruhy.

OKRUH A

zodpovedá niekdajšiemu lístku na hrad. V cene vstupenky je zahrnutý jednorazový vstup do areálu hradu (BEZ expozície na prvom nadzemnom podlaží interiéru západného paláca). Súčasťou vstupného sú:

 • priestory a expozícia dolného nádvoria a hradnej studne,
 • v rámci horného hradu:
  • pivničné priestory západného paláca s expozíciou o dejinách hradu
  • severný palác s dobovými doskovými hradmi
  • obytná veža s výstavou dobovej kuchyne
  • interiér hradnej kaplnky
  • zelená strecha s terasou západného paláca

V rámci Okruhu A sa môžete (ale nemusíte) zúčastniť aj komentovanej prehliadky hradu.

 • Dĺžka prehliadky: 45 min
 • Personálne obmedzenie: minimálne 4 ľudia nad 10 rokov
 • Jazykové mutácie:
 • Prehliadka začína na dolnom nádvorí hradu pri pódiu v stanovené časy:
Pracovný deň (júl – august) Víkenda sviatok
9:309:3013:30
11:0010:3014:30
13:0011:3015:30
14:3012:3016:30
16:30
Správa hradu si vyhradzuje právo upraviť termíny prehliadok či trasu turistického okruhu. O zmenách budú návštevníci vopred včas informovaní.

OKRUH B

bol zahŕňa jednorazový vstup do celého areálu hradu (teda to, čo obsahuje vstupné OKRUH A), kde sa môžete voľne pohybovať, a prehliadku expozície západného paláca na prvom nadzemnom podlaží.

Súčasťou okruhu B sú:

 • priestory a expozícia dolného nádvoria a hradnej studne,
 • v rámci horného hradu:
  • pivničné priestory západného paláca s expozíciou o dejinách hradu
  • Expozícia na poschodí západného paláca
  • Rytierska sieň s hovoriacimi obrazmiInteraktívna výstava z dejín každodennosti
  • Západná bašta, kde si môžete vyskúšať krúžkové košele
  • Lapidárium s kópiou epitafu Stibora mld.
  • severný palác s dobovými doskovými hrami
  • obytná veža s výstavou dobovej kuchyneinteriér hradnej kaplnky
  • interiér hradnej kaplnky
  • zelená strecha s terasou západného paláca

zelená strecha s terasou západného paláca

POZOR! Počet vstupov do expozície západného paláca je limitovaný počtom do 25 osôb – vstupenky si môžete preto zakúpiť vopred online.

Vstup do expozície západného paláca je možný len so sprievodcom/sprievodkyňou v rámci časovaných prehliadok:

 • Dĺžka prehliadky: 20 min
 • Personálne obmedzenie: maximálne 25 ľudí
 • Jazykové mutácie:
  •  SJ
 • Prehliadka začína pri schodisku do rytierskej siene západného paláca (na hradnej mape č. 14) v stanovené časy:
Pracovný deň*/**Víkend a sviatok
10:15každých 20 minút
11:45od 9:20  do 17:20
13:45(do 16:20 v mesiacoch
15:15marec a október)
17:15 (apríl – september)
* počas pracovných dní prehliadka Okruh B nadväzuje na prehliadku Okruh A. Tú absolvovať nemusíte.
** Okruh B funguje nasledovne: apríl-jún, september-október – počas víkendov. V mesiacoch júl-august počas celého týždňa vo vopred stanovených časoch.

Z organizačných dôvodov prosíme školské zájazdy či väčšie skupiny turistov, aby si prehliadku so sprievodcom objednali v dostatočnom predstihu.

Individuálne prehliadky (možné len pre okruh A)

Turisti na pokladni obdržia textového sprievodcu (v slovenčine alebo cudzom jazyku), s ktorým si hrad môžu prejsť aj samostatne.

Pre nevidiacich návštevníkov je pripravená publikácia v Braillovom písme.

Vstup so psom

Vstup psov na hrad je povolený len na vôdzke a s náhubkom. Majiteľ psa zodpovedá za zviera a berie na vedomie, že v priestore hradu sa nachádzajú aj hospodárske zvieratá, dravce (júl – august) a najmä ďalší návštevníci a malé deti. Počas sokoliarskych vystúpení (júl -august) je potrebné držať si psov pri sebe, ideálne na rukách.

Špeciálne prehliadky

Pripravené máme pre vás aj špeciálne prehliadky pre organizované skupiny či školské výlety, ktoré si treba vopred zarezervovať.

Ponúkame taktiež teambuilding na hrade v štýle pevnosť Boyard.