Návštevný poriadok

Prečítajte si aj kompletný návštevný poriadok Beckovského hradu.

Vstup psov na hrad je povolený len na vôdzke. Majitel psa zodpovedá za zviera a berie na vedomie, že v priestore hradu sa nachádzajú aj hospodárske zvieratá, dravce a najmä ďalší návštevníci a malé deti. Počas sokoliarskych vystúpení je potrebné si najmä malých psov držat pri sebe, ideálne na rukách.

Hradné zvesti

Od soboty 30. mája 2020 sa v areáli hradu začínajú organizované prehliadky so sprievodcom. Žiadame vás, aby ste dodržiavali aktuálne platné bezpečnostné nariadenia spojené s novým koronavírusom. Zároveň je pre vás pripravená aj nová výstava s názvom Erbovné beštie.