Návštevu hradu Beckov možno absolvovať individuálne alebo spolu so sprievodcom (počas leta a víkendov v mesiacoch marec – september), pričom výklad je zahrnutý v cene vstupného. Turisti na pokladni obdržia brožúrku o hrade s očíslovanou mapou areálu, vďaka ktorej si hrad môžu prejsť aj samostatne. Turisti si môžu brožúrku nechať alebo ju vrátiť na pokladni. K dispozícii je aj viacero cudzojazyčných plánov hradu, ktoré sa na pokladni zapožičiavajú. Pre nevidiacich návštevníkov je pripravená publikácia v Braillovom písme.
V priestore pokladne si prostredníctvom QR kódu môže návštevník stiahnuť aj zvukovú nahrávku s výkladom histórie hradu a dvoma legendami.

Z organizačných dôvodov chceme školské zájazdy či väčšie skupiny turistov poprosiť, aby si prehliadku so sprievodcom objednali v dostatočnom predstihu.

Vstup psov na hrad je povolený len na vôdzke a s náhubkom. Majiteľ psa zodpovedá za zviera a berie na vedomie, že v priestore hradu sa nachádzajú aj hospodárske zvieratá, dravce (hlavná sezóna) a najmä ďalší návštevníci a malé deti. Počas sokoliarskych vystúpení (hlavná sezóna) je potrebné držať si psov pri sebe, ideálne na rukách.

Bežné prehliadky

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho areálu jeden turistický okruh. Bežné prehliadky so sprievodcom trvajú približne 45 minút a sú určené pre skupiny od štyroch ľudí. Výklad prebieha po slovensky, no je možné vopred si ho objednať aj v inom jazyku.

Klasické prehliadky sa začínajú o pol pri pódiu, čiže prvá štandardne o 9:30 a posledná o 16:30, a to v závislosti od otváracích hodín hradu. Správa hradu si však počas podujatí vyhradzuje právo upraviť termíny prehliadok či trasu turistického okruhu, o čom budú turisti vopred informovaní.

Špeciálne prehliadky

Pripravené máme pre vás aj dve špeciálne prehliadky pre organizované skupiny či školské výlety, ktoré si treba vopred zarezervovať.