Okrem tradičných komentovaných prehliadok hradu si školy a detské tábory môžu vybrať z ponuky viacerých špecializovaných prehliadok a programov pre žiakov MŠ až SŠ.

Z organizačných dôvodov chceme školské zájazdy či väčšie skupiny turistov poprosiť, aby si prehliadku so sprievodcom objednali v dostatočnom predstihu na info@hrad-beckov.sk alebo tel.č.: 032/774 27 27

Vstupné
žiaci MŠ:0,50 €
žiaci ZŠ:4,00 €
žiaci SŠ a VŠ5,00 €
pedagogický dozor:1x zdarma na každých 15 detí
ZŠ, SŠ: 10 % zľava pre skupiny nad 10 žiakov

Malí hradčania: (3 – 5 rokov; dĺžka a typ aktivít dohodou)
Strávte dopoludnie na hrade!
Zjednodušená prehliadka hradu a jeho histórie s dôrazom na zaujímavosti a povesti spojená s hrami, tvorivými a pohybovými aktivitami s animátormi (poznávacie hry, „dobové“ tance, skaldačky, maľovanie erbov a i.) pre materské školy.

Detský okruh: (odporúčaný vek 8 – 13 rokov; max 60 min)

Dejiny každodennosti na stredovekom hrade pre žiakov ZŠ

Rytiersky turnaj: (odporúčaný vek 13 – 18 rokov; 90 min)

Priučte sa rytierskym cnostiam prostredníctvom turnaja, ktorý utuží nielen vzťahy v skupine, ale aj vedomosti o stredovekom rytierstve.

Trieda si prejde viacerými disciplínami rytierskeho turnaja a prostredníctvom vlastného zážitku, úloh a sprievodkyne/sprievodcu sa oboznámi so životom stredovekých rytierov, funkcii v spoločnosti. Podujatie zároveň funguje aj ako teambuildingová aktivita, keďže všetky úlohy sú založené na spolupráci a vzájomnej pomoci v rámci skupín.

Sakrálna cesta: (13 – 100 rokov; 1,5 – 2,5 hod)

Prehliadka Vás prevedie hradom aj obcou a odkryje náboženské dejiny Uhorského kráľovstva cez prizmu beckovských sakrálnych stavieb.