Naprieč dejinami IV: Dni stredovekého vojenstva

Tento víkend sa opäť prenesieme do časov vojvodu Stibora – príďte objaviť a sami si vyskúšať, ako sa v na konci 14. storočia žilo a bojovalo v uhorskom vojsku – čaká vás tábor, ukážky stredovekých zbraní a vystúpenia; overíme silu a ostrosť európskeho meča a odvážlivci si budú môcť prejsť aj ťažkým výcvikom. Priučíte sa nielen rytierskej vernosti, ale aj  umeniu používania meča, kopije alebo štítov.

Okrem toho už tradičná remeselná výroba, výstava hradných kuchýň a sokoliarske vystúpenia.

A ktovie, tých najzdatnejších si veľactený pán Stibor možno na hrade nechá.

Program: interaktívno-humorné vystúpenia skupiny Vir Fortis s výkladom a ukážkami a sokoliarske vystúpenia skupiny Falconarii

10:00 banderiálny systém uhorskej armády a výcvik bandérií
11:00 sokoliarske vystúpenie
12:00 turnaje ako príprava na vojenský konflikt
13:00 profesionálna armáda a bojová jednotka
14:00 štítová hradba
15:00 Umenie šermu
16:00 palné zbrane menia podobu vojsk aj hradov
17:00 sokoliarske vystúpenie

Hradné zvesti

Hradné brány sú DECEMBRI a JANUÁRI pre verejnosť zatvorené. Viac informácií o otváracích hodinách v časti INFO o hrade.

UZAVRETÁ VSTUPNÁ VEŽA
Strážna veža (objekt č. 2), v ktorej sa nachádza pokladňa, je z technických príčin uzavretá. Žiadame vás, aby ste do jej priestorov nevstupovali. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Západný palác
V roku 2022 budú prebiehať rekonštrukčné práce v západnom paláci.

Hrad je pre návštevníkov otvorený v bežnom systéme. Počas víkendov sa návštevníci dostanú k hradnej studni a drakovi Blundusovi. Počas celého týždňa môžu navštíviť priestory hradnej kaplnky, severného paláca, donjonu, stredného a dolného hradu.

Na hrade sú sociálne zariadenia, bufet ako aj suveníry.