Hrad Beckov, n.o. žiadal koncom roka 2022 o finančnú podporu z projektu Obnovme si svoj dom z Ministerstva kultúry, podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu na vydanie novej publikácie o hrade Beckov. K tomuto účelu sme získali grant 3 500 € na prípravu textov.

Zámerom autorov je vytvoriť predbežne 200 stranovú publikáciu, dvojjazyčnú (slovenčina, angličtina), vo formáte A4 a mäkkej väzbe. Monografia by mala zhrnúť dosiaľ dosiahnuté poznatky z výskumov hradu, zamerať by sa mala však aj na históriu s odvolávkami na bežný život na hrade v danom období. Osobitne by sme sa radi venovali napríklad problematike vykurovacieho telesa, tzv. hypokausta (nachádza sa v severnom gotickom paláci a pravdepodobne aj západnom paláci).

Cielom je publikovať doposiaľ zistené informácie o NKP hrad Beckov, ktoré publikované neboli. Posledná odborná publikácia, ktorá bola o hrade realizovaná je z roku 1995 (Kodoňová – Tóthová). Menšia publikácia „Hrad Beckov – sprievodca po zrúcanine hradu“ z roku 2013 (Bóna – Matejka). Nakoľko najmä v ostatnom období došlo k rozsiahlejším obnovovacím prácam, ktorým predchádzal nie len architektonicko-historický a archeologický výskum, radi by sme odbornú aj širokú verejnosť infomovali o zistených výsledkoch.