Hrad Beckov, n.o. vypisuje verejnú súťaž na partnera pri prevádzke predajne suvenírov na Beckovskom hrade, objekt sa nachádza na dolnom nádvorí hradu Beckov.

Presnejšie informácie o súťaži, jej podmienkach a formuláre nájdete v prílohách:

Špecifiká verejnej súťaže – suveníry

Súťažný formulár – suveníry

Zmluva o spolupráci 2024 – suveníry

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže:                                                                                               1.2.2024
Termín predkladania súťažných návrhov                                                             15.2.2024
Termín otvárania obálok, vyhodnotenie súťažných návrhov                               16.2.2024

Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Mgr. Peter Pastier
Telefón: 0948 216 735
E-mail: riaditel@hrad-beckov.sk